Podporované projekty


04.12.2017, Prešov:
Občianske združenie Different predstavuje skupinu dobrovoľných nadšencov z Bardejova, ktorí sa už od roku 2003 snažia realizovať svoje sny a predstavy o dobrej kultúre a fungujúcej komunite. Od roku 2012 realizuje projekt kultúrno-komunitného centra BAŠTA. Chátrajúci priestor sa stal po rekonštrukcii miestom aktivít rôznych združení a umelcov.
Web: ozdifferent.sk

05.12.2017, Tatranská Lomnica:
Iniciatíva Vlk, ktorý nikdy nespí je komunitou ľudí s chuťou meniť svet k lepšiemu. Snažia sa tvoriť, inšpirovať a rozvíjať proaktívnu občiansku spoločnosť. Rozvíjajú cyklodopravu, venujú sa spoločnosti, prírode, knihám, mladým ľuďom. Neboja sa žiadnych projektov a výziev. Chcú neustále napredovať, aby sme spoločne robili svet okolo nás lepším miestom pre život. Jedným z projektov združenia sú zdieľané Žlté bicykle.
Web: vlknespi.sk

06.12.2017, Liptovská Sielnica:
OZ Slovenský skauting je organizácia združujúca skoro 7000 členov. Združenie sa zameriava na výchovu mládeže, rozvoj osobnosti a formovanie hodnôt.
Cieľom hnutia je prispieť k porozumeniu a tolerancií medzi ľuďmi a pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť ich všestranný rozvoj, formovať ich ako zodpovedných občanov s úctou k hodnotám a tradíciám i ako členov miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev.
Web: skauting.sk

07.12.2016, Martin:
Cieľom Občianskeho združenia Liga proti rakovine je pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym. Združenie realizuje množstvo vlastných psycho-sociálnych projektov, ktoré stále rozširuje podľa aktuálnych potrieb spoločnosti. Finančne podporuje aj projekty iných inštitúcií, ktoré sú orientované na rovnakú problematiku. Veľkú pozornosť venuje informovanosti, aby sa chorobe úplne predchádzalo alebo aby bola zachytená v počiatočnom štádiu.
Web: www.lpr.sk

08.12.2017, Bratislava:
OZ BRaK – Bratislavský knižný festival vznikol v roku 2013 s cieľom vytvoriť priestor pre malých, nezávislých knižných tvorcov a ich diela. Ambíciou festivalu je podávať hodnoverný obraz o dianí v stredoeurópskom knižnom priestore, s dôrazom na tú časť vydavateľskej produkcie, ktorej východiskom nie sú výhradne nároky a očakávania spotrebiteľského trhu. V centre pozornosti stojí záujem o aktuálne podoby, premeny a funkcie knižného média.
BRaK je v rovnakej miere festivalom spisovateľov, vydavateľov, prekladateľov, knižných grafikov, ilustrátorov, kníhviazačov, typografov a všetkých ďalších, s knihami spojených profesií a remesiel.
Web: brakfestival.sk

11.12.2017, Levoča:
OZ Post Bellum SK je nezisková organizácia, ktorá od roku 2008 na Slovensku vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia. Zaznamenáva príbehy a snaží sa rozprávať ich ďalej. Ľudia zo združenia veria, že konkrétne ľudské osudy sú tou najlepšou cestou k poznaniu vlastnej minulosti.
Web: postbellum.sk

12.12.2017, Liptovský Hrádok :
Poslaním občianskeho združenia Diera do sveta je vytvárať a podporovať rozvoj súčasného umenia a moderného vzdelávania. Po Kultúrnom centre Záhrada v Banskej Bystrici,Stanici-Záriečie v Žiline je na Slovensku ďalšie zázemie pre nezávislú, alernatívnu a menšinovú kultúru. Cieľom združenia je byť výlučný v kvalite, avšak nevylučovať nikoho.
Web: dieradosveta.sk

13.12.2017, Rajecké Teplice:
Občianske združenie Náruč vzniklo v roku 1997 z iniciatívy profesionálov, ktorí vnímali nedostatočnosť systému ochrany detí pred násilím a hľadali možnosti, ako tento systém zlepšiť. V strede záujmu od samého začiatku boli a dodnes sú týrané, zneužívané a zanedbávané deti. Časom sa aktivity združenia preniesli aj na ďalšie súvisiace oblasti, predovšetkým poradenstvo pre obete domáceho násilia, prácu s ohrozenými rodinami, prevenciu a vzdelávanie. Každým rokom združenie rozširuje tiež svoje pôsobenie na poli obhajoby práv a záujmov detí ohrozených násilím.
Web: naruc.sk

14.12.2017, Žilina:
Občianske združenie Truc sphérique vzniklo v roku 1998 s cieľom podporovať súčasné umenie a komunitné kultúrne aktivity. Od roku 2003 prevádzkuje kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie v budove stále funkčnej železničnej zastávky, ktorá každý deň žije kultúrnymi a umeleckými akciami. Od roku 2011 združenie rekonštruovalo modernistickú Novú synagógu v Žiline a v máji tohto roku tak okrem záchrany významnej architektúry od Petra Behrensa vznikol nový priestor pre výstavy súčasného umenia a ďalšie kultúrne a spoločenské podujatia.
Web: stanica.sk novasynagoga.sk

15.12.2017, Považská Bystrica:
Nadšenci z OZ Čierne diery postupne mapujú a popularizujú priemyselné dedičstvo na Slovensku, ale aj iné zabudnuté miesta, ktoré sú zaujímavé napríklad kultúrnym presahom. V združení veria, že architektonickú, urbanistickú a kultúrnu hodnotu mnohých technických pamiatok stojí za to uchovať. K tomu je okrem záujmu osvietených jednotlivcov potrebný aj záujem širšej verejnosti.
Web: ciernediery.sk

18.12.2017, Lučenec:
Projekt Včelí kRaj vznikol v roku 2013 a je založený na vyše 60 ročnej tradícii včelárenia v rodine Turčániovcov. David, ako tretia generácia včelárov v rodine, spolu s priateľkou Soňou, vytvorili vzdelávaciu včelnicu v Liešnici pri Kokave nad Rimavicou.
Web: kraj.sk

19.12.2017, Vígľaš:
Poslaním OZ Slatinka je ochrana prírodných hodnôt, účasť na rozhodovaní o projektoch a dokumentoch s vplyvom na životné prostredie a environmentálna výchova a vzdelávanie. Aktivity vyvíja najmä vďaka dobrovoľníckej práci svojich členov a sympatizantov. Partnermi združenia sú občania v regióne, v ktorom združenie pôsobí, samosprávy a orgány štátnej správy, mimovládne organizácie aj akademické inštitúcie.
Web: slatinka.sk

20.12.2017, Banská Bystrica:
Centrum komunitného organizovania podporuje aktívnu participáciu občanov na procese verejného rozhodovania. Pomáha občanom formulovať a obhajovať ich prirodzené záujmy, zároveň vytvára priestor pre efektívnu spoluprácu medzi občanmi, samosprávou a podnikateľským sektorom s cieľom rozvoja komunít. Jednou z aktivít Centra komunitného organizovania je občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE z Banskej Bystrice. Cieľom platformy je podporovať a rozvíjať toleranciu inakosti prostredníctvom spoločenských, kultúrnych a vzdelávacích podujatí.
Web: cko.sk nievnasommeste.wordpress.com

21.12.2017, Nitra:
OZ ArTUR združuje jednotlivcov, odborníkov aj firmy, ktorým záleží na udržateľnom stavaní, obnove a bývaní. OZ ArTUR bolo založené v roku 2001 ako nepolitické dobrovoľné záujmové združenie. ArTUR vzdeláva remeselníkov, stavbárov, svojpomocných staviteľov, záujemcov. ArTUR sa stal zástupcom Slovenska pre medzinárodné projekty šíriace a vyvíjajúce učebné materiály pre Slovensko a ECVET kurzy v oblasti ekologického stavebníctva.
Web: ozartur.sk

22.12.2017, Skalica:
OZ Slovenský skauting je organizácia združujúca skoro 7000 členov. Združenie sa zameriava na výchovu mládeže, rozvoj osobnosti a formovanie hodnôt. Cieľom hnutia je prispieť k porozumeniu a tolerancií medzi ľuďmi a pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť ich všestranný rozvoj, formovať ich ako zodpovedných občanov s úctou k hodnotám a tradíciám i ako členov miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev.
Web: skauting.sk

Najbližšie koncerty