Vstupenky

Pokyny organizátora: Prosíme návštevníkov, aby dodržiavali stanovený začiatok koncertu o 19:30 a prichádzali na miesto konania v dostatočnom predstihu. Po začiatku priameho prenosu nebude možný vstup do sály.
Sedenie je voľné a produkcia má právo divákov pred začiatkom priameho prenosu presadiť na iné miesto.
Zakúpením vstupenky dáva jej držiteľ organizátorovi alebo tretej osobe bez akýchkoľvek nárokov súhlas na zhotovenie a použitie akejkoľvek formy záznamu podujatia.
Dovoľujeme si tiež upozorniť návštevníkov, že miesta konania koncertov nemajú uspôsobený bezbariérový prístup pre imobilné osoby.

Vstupenky na jednotlivé koncerty je možné zakúpiť na predajných miestach siete Ticketportal.

Najbližšie koncerty