Vstupenky

Pokyny organizátora: Prosíme návštevníkov, aby dodržiavali stanovený začiatok koncertu o 19:15 a prichádzali na miesto konania v dostatočnom predstihu. Po začiatku priameho prenosu nebude možný vstup do sály.
Sedenie je voľné a produkcia má právo divákov pred začiatkom priameho prenosu presadiť na iné miesto.
Obdržaním vstupenky dáva jej držiteľ organizátorovi alebo tretej osobe bez akýchkoľvek nárokov súhlas na zhotovenie a použitie akejkoľvek formy záznamu podujatia.
Dovoľujeme si tiež upozorniť návštevníkov, že miesta konania koncertov nemajú uspôsobený bezbariérový prístup pre imobilné osoby.

Vzhľadom na to, že chceme byť bližšie k divákom, a vzhľadom na obmedzenú kapacitu priestorov, kde sa tento rok uskutočnia koncerty, nebudeme vstupenky predávať cez žiaden portál. Lístky na jednotlivé koncerty budeme distribuovať komunitám v miestach, kde sa jednotlivé koncerty uskutočnia. Bližšie informácie budeme priebežne zverejňovať na stránke www.slovenskoadvent.sk

Vstupenky sa tiež budú dať vyhrať v súťažiach RTVS vo vysielaní Rádia Slovensko a Rádia Regina a na facebookovom profile Slovensko Advent.


Najbližšie koncerty